[Käännös] Julius Evola – Vihkimyksen Käsite

Julkaistu englannin kielellä traditionaalisessa julkaisussa 'The Initiate' #1, Journal of Traditional Studies, kevät 2008. Kääntänyt englannin kielestä Boreas. * * * * * Ei ole nykypäivänä helppoa antaa eksaktia ideaa siitä, mitä ”vihkimyksellä” tarkoitetaan ja miten määritellä ”vihitty”. Päällimmäinen ongelma on siinä välttämättömyydessä, että meidän tulee viitata visioon maailmasta ja ihmisestä, ja rakenteisiin, jotka kuuluvat... Continue Reading →

[Käännös] Julius Evola – Huomioita Logoksesta

Kun yksilö siirtyy hienovaraisten operaatioiden aikana älyllisen tiedon (intuslegere, sananmukaisesti ”sisäinen luenta”) piiristä, mikä kiertyy välttämättä auki FYYSISESSÄ AJASSA (ajan ensimmäinen ulottuvuus), läpi sarjan loogisesti yhtyneitä ajatuksia mielikuvituksen tai kuvien (imum ago = imago = toimia tai operoida imumin tai syvyyden kautta) kautta saavutetun tiedon piiriin, siirtyy yksilö tällöin lukemasta sitä, mikä on hänen sisällään... Continue Reading →

[Käännös] René Guénon – Joitakin Januksen Symboliikan Aspekteja

Januksen kolmas kasvo, toisessa symbolikielessä, toisin sanoen hindulaisessa perinteessä, vastaa Shivan kolmatta silmää, mikä on myöskin näkymätön, ja jota ei ilmaise mikään ruumiillinen elin, ja mikä edustaa 'ikuisuuden tunnetta'. On sanottu, että katsahdus tästä kolmannesta silmästä redusoi kaiken tuhkaksi, toisin sanoen, se tuhoaa kaiken ilmennyksen. Mutta milloin peräkkäisyys muunnetaan samanhetkisyydeksi, kaikki asiat ovat olemassa ikuisessa... Continue Reading →

[Käännös] René Guénon – Seisauspäivien Ovet

Olemme sanoneet, että kaksi seisauspäivien ovea, mitkä ovat sisäänastuminen ja ulosastuminen 'kosmisesta luolasta', ja mitä tietyt perinteet nimeävät 'ihmisten ovena' ja 'jumalten ovena', täytyvät vastata kahta seisausta; ja meidän täytyy nyt tehdä selväksi, että ensimmäinen vastaa kesäpäivän seisausta, eli Ravun merkkiä, ja toinen vastaa talvipäivän seisausta, tai Kauriin merkkiä. Ymmärtääkseen syyn tähän, on tarpeen viitata... Continue Reading →

[Käännös] Frithjof Schuon: Idän ja Lännen Välissä

On sanottu, että modernia länttä kuvaavat virheet ovat rationalismi, materialismi ja sentimentalismi. Ensimmäisen mukaan järki yksistään tuo kaiken tiedon; toisen mukaan vain aine tuo merkityksen elämälle; mitä tulee sentimentalismiin, tulisi puhua pikemminkin psykologismista sen tosiasian rinnalla, että tiettyä tunnetta ei tulisi sekoittaa tunteellisuuteen sinänsä, eikä myöskään minimoida Idän puutteita Lännen puutteita liioittelemalla. Psykologismin mukaan henkinen... Continue Reading →

Pidä blogia WordPress.comissa.

Ylös ↑