Tarot – Tutkimusmatka Itseen: AVAIN XVI – TORNI

Mahtavien Joukkojen Herra (Lord of the Hosts of the Mighty)

27. polku, Hodista Netzachiin

27. polku on Aktiivinen tai Kiihottava Älykkyys, ja sitä kutsutaan tällä nimellä, koska sen kautta kaikki oleva saa henkensä ja liikemuotonsa.”

Kirjain: Peh

Merkitys: Suu

Lukuarvo: 80

Sävel: C

Elementti: Tuli

Sefira: Netzach

Chakra: Manipura (solar pleksus)

Riimu: Kennaz

Astrologia: Mars

Alkemia: Rauta, Rikki

Henki / Enkeli:

Värit: Punainen, oranssi

Viikonpäivä: Tiistai

Tuoksu: Rikki

Kasvit: Tupakka, absintti, valkosipuli

Vaihtoehtoisia nimiä: Tuho, Salamanisku

Elämänalue: Seksuaalisuus, suhde ympäröivään maailmaan

Symbolit: Torni, lohikäärme, salama, avonainen suu, silmä, liekit

Arkkityyppi, Jumal-hahmo tai Jumalatar: Titaanit, Asurat

Motto: ”Ylpeys käy lankeemuksen edellä.”

Positiiviset merkityssisällöt: itsetunto, itsekunnioitus, itsetietoisuus, henkinen voimakkuus, psyykkinen kestävyys

Negatiiviset merkityssisällöt: hybris, persoonallinen ylpeys, väkivaltaisuus, voimakas psyykkinen rasitus, houkutus, kiusaus

Kuvaus: Näemme kuvassa etualalla harmaan kahdeksankulmaisen tornin, joka seisoo kukkulan päällä. Tornin ovelle johtaa vuorta kiertävä erämaapolku tai hiekkatie. Oveen näemme kaiverretun hopeisen Psi -merkin. Kuten voimme kuvasta nähdä, torni iskeytyy juuri parhaillaan yläosastaan säpäleiksi taivaasta lankeavan salamaniskun vuoksi, ja sen sisuksista purkautuvat ulos leimuavat tulipatsaat. Ilmeisesti juuri salamaniskun tai sen luoman vaaran vuoksi tornista hyppää tai tippuu kaksi mustaa hahmoa pää edellä kohti maata. Säpäleiksi iskeytyneestä tornista irronneita rakennuksen palasia on yhteensä 16, mikä on avaimen XVI lukuarvo arabialaisina numeroina. Tornissa on puolestaan yhteensä 17 ikkunaa, mikä on merkkinä kortin järjestysnumerosta Tarot -pakan Isossa Arcanassa. Salamaniskun tarkka paikka on tornin 21. kerros, kun tornin kerrosten kokonaislukumäärä on 27. Tornin huippua voimme nähdä koristavan loistavan silmän.

Katsokaamme tornia ympäröivää maisemaa. Mitä näemme siellä? Kauempana oikealla taivaanrantaa vasten voimme erottaa juuri parhaillaan purkautumassa olevan tulivuoren. Se lennättää sisuksistaan taivaalle tulta, tulikiveä ja savua, ja vuoren rinnettä pitkin valuu tulikuumaa oranssinpunaista laavaa sekä läheiseen metsään, että metsän läpi alhaalla laaksossa sijaitsevaan vesistöön, josta nousee tämän myötä myös savua. Taivaalla näkyy ison, torniin iskeytyvän salaman lisäksi siellä täällä myös muita salamoita, ja taivas on suureksi osaksi mustien tai tummanharmaiden myrskypilvien peitossa. Muu taivas on aivan verenpunainen. Tornin vieressä oikealla lentää punainen lohikäärme, joka aivan kuin kohoaa kohti taivaita parhaillaan. Lohikäärme symboloi tässä yhteydessä jalostettuja intohimoja, kiihkeää pyrintöä ja dynaamista liikettä. Kauempana, aivan kuvan vasemmassa reunassa alhaalla, voimme tarkkaan katsomalla erottaa taivaalla liihottavan kaksi mustaa korppia, jotka symboloivat tässä yhteydessä itsetietoisuutta ja järkeä.

Psi -symboli tornin pääsisäänkäynnillä on merkkinä siitä, että torni kuvastaa psyykeä. Torni on kahdeksankulmainen, koska sen tarkoitus on kuvastaa mm. psyykeä ja sitä katharttista vaikutusta, mikä alemman, muotosidonnaisen mielen romahtamisella on koko olemassaololle. Myös korttia vastaavan Peh -kirjaimen lukuarvo on 80, josta tulee supistamalla 8. Luvun 80 gematrisia vastaavuuksia on mm. sellaiset sanat kuin mäki, leikata, turmio, hajota palasiksi, tabernaakkeli, olla voimakas, kestää, himo, viimeistellä, täydellisyys.

AVAIN XVI – TORNI sijoittuu kabbalistisen elämänpuun polulla Netzachin ja Hodin väliselle horisontaaliselle polulle. Hod on kahdeksas sefira, ja se vastaa mm. kuvia rakentava mieltä, alempaa, muotosidonnaista, kaavoittavaa järkeä. Tässä yhteydessä kahdeksankulmainen torni kuvaa siis ”Hod-mielen” rakennelmaa, ja kuinka sen on täydellistymisensä jälkeen jälleen sorruttava matkalla Netzachiin.

Traditionaalisessa vertauskuvakielessä ympyrä on täydellisyyden ja hengen symboli harmonisen luonteensa vuoksi. Neliö tai kuutio on puolestaan maan ja aineen symboli, joiden väliin asettuva kahdeksankulmio on ensimmäinen monikulmainen kuvio näiden välissä, ja sopii sekä tämän että muiden vastaavuuksiensa vuoksi psyyken symboliksi. Arkkitehtuurissa tämä kahdeksankulmaisuus näkyy loisteliaasti mm. sellaisessa Italian keskiajalla rakennetussa temppelissä kuin Castel del Monte. Ylipäätään kaikki uskonnolliset rakennukset ja jopa kaupungit ovat aikanaan rakennettu pyhään geometriaan pohjaavien kuvioiden pohjalta. Tällä tavoin rakennetuilla linnoilla, kartanoilla, temppeleillä, kirkoilla ja kaupungeilla on ajateltu olevan sekä harmonisoiva vaikutus niissä asuviin ja niiden ympärillä oleskeleviin ihmisiin, ja niillä on ollut yhteyttä myös seremoniallisen magian harjoittamiseen. Tätä vaikutusta on tutkittu viime aikoina myös nykytieteen keinoin aivokuvantamisen parissa, ja esim. eri ilmansuunnilla on todettu olevan merkittävä vaikutus ihmisen toiminnallisuuteen ja luovuuteen. Intialaisissa vedantan opeissa tälle pohjalle on myös olemassa kokonainen rakennusarkkitehtuurin periaatteita käsittelevä säännöstö, minkä mukaan mm. talon makuuhuone tulisi olla itään päin nousevan auringon suuntaan.

Tornissa on kokonaisuudessaan siis 27 kerrosta, ja sen mureneminen tapahtuu 21. kerroksen kohdalla. Tämä liittää sen mm. sellaiseen seikkaan, että ihmisen ikäkaudet noudattavat arkkityyppisen luonnon lakeja, ja kulkevat n. seitsemän vuoden sykleissä syntymästä alkaen; tällä on yhteys esim. niinkin näennäisen satunnaiseen ja arkiseen seikkaan kuin peruskoulun alkamiseen seitsemän vuoden iässä, jolloin ihmisen alempi järki aktivoituu traditionaalisen tieteen mukaan. 3 x 7 on puolestaan 21, jossa iässä tapahtuu ihanteellisesti ajateltuna nk. buddhisen, rakkaudellisen ja ykseyteen ihmistä opastavan ikävaiheen aktivoituminen, joka merkitsee usein nuoruuden ylpeyden sortumista varsin katharttisella tavalla. 21 ikävuotta on myös virallisen, akateemisen elämänkaaripsykologian määrittelemä aikuistumisen ikä, jolloin ihmisessä tapahtuu usein tiettyjä autonomisia psyykkisiä ja psykosomaattisia muutoksia nuoruuskauden loppuessa.

AVAIN XVI – TORNI on hyvin voimakas ja dynaaminen kortti kuvitukseltaan ja merkitykseltään. Kortin symboliikka muistuttaa meitä erityisesti ylpeyden vaaroista, ja sille on olemassa vertailukohtansa myös Baabelin tornin tuhon ja Atlantiksen sivilisaation rappion myyteissä, mitkä kertovat pyhän ulottuvuuden katoamisesta elämästä, ja tätä seuraavasta koko silloisen ihmiskunnan lankeemuksesta. Tornin kohtaloa muistuttaa myös nykymaailman viimeaikaiset tapahtumat hämmentävän symbolisella tavalla, ja vaikuttaisikin hieman siltä kuin ihmiskunta olisi kerta toisensa jälkeen ”tuomittu” lankeamaan inhimillisen hybriksen ja järjen noustessa epäoikeutetusti liian korkeaan asemaan. Avaimen XVI kirjainvastaavuus on Peh, mikä tarkoittaa suuta, ja aivan erityisesti ammollaan olevaa suuta. Joidenkin Tarot-pakkojen Torni-kortteihin onkin laitettu iso, ammollaan oleva suu kortin alalaitaan. Tässä yhteydessä se tuo mieleen sanonnan ”maa nielee lapsensa” tai ”teeskentelijän maa nielee”. Kortissa on hyvin ilmeisen vaaran tuntua, mutta sen tulkinta voi olla myös erittäin positiivinen muistaessamme sen, ettei ”hyviä” tai ”huonoja” kortteja ole lähtökohtaisesti olemassakaan, vaan tilanne ja asiayhteys määrittelee hyvin paljon tulkinnan sisältöä.

Kortin astrologinen vastaavuus on Mars, joka on traditionaalisesti sotureiden ja sodan jumala, mutta korkeammassa merkityksessään myös itseuhrauksen jumala. Mars liittyy olennaisesti myös seksuaalisuuteen ja seksuaaliseen himoon, etenkin sen aktiivisessa, miehisessä aspektissa. Tämä liittää kortin yhden merkitysassosiaation mm. väkivaltaisuuteen, kamppailuun ja taisteluun, mutta myöskin toisten puolesta uhrautumiseen. Ylpeys on tunnetusti yksi soturin ja taistelijan, ”ritarikastin” mahdollisista paheista, etenkin vääristyneessä muodossa esiintyessään, ja klassisin kortin merkitys onkin säpäleiksi hajoavan alemman, persoonallisen ylpeyden musertuminen korkeammalta taholta – taivaasta – saapuvan impulssin vaikutuksesta. Kortti voi viestittää siitä, että olisi hyväksi katsastaa omaa käyttäytymistään ja suhtautumistaan esim. muihin ihmisiin ja maailmaan ylipäätään. Kuinka korkealle vuorelle tai jalustalle itsensä nostaakaan omissa silmissään? Onko tämä perusteltua, oikeaa ylpeyttä ja itsekunnioitusta, vai omaa sisäistä epävarmuutta kompensoivaa vääristynyttä ylpeyttä, persoonallista röyhkeyttä ja hybristä? Väkivaltakin on vain kaikista karkeimmalta ilmennykseltään fyysistä, ja ilmenee paljon useammin mm. psyykkisen ja henkisen väkivallan muodossa, tai esim. seksuaalisena väärinkäyttönä ja alistamisena.

AVAIN XVI – TORNI kehottaa meitä miettimään mitä ajattelemme, mitä teemme, se kehottaa myös meitä punnitsemaan omia sisäisiä motiivejamme, sillä kaikella maailmassa ilmenevällä vääryydellä on alkuperänsä ihmissielussa. Se kannustaa meitä myös positiiviseen asketismiin, mikä ei ole yhtä kuin ruumiin halveksiminen tai sen luonnollisten tarpeiden kieltämistä, vaan ”hyvän vaihtamista parempaan”, kohottautumista itsemme yläpuolelle, kieltäytymistä persoonallisen mielemme vääryyden mahdollisuuksien ruokkimisesta, tai että antaisimme sielussamme tilaa persoonallisen ylpeyden ilmentymiselle, mikä on aina osoitus sielun harhailemisesta pimeydessä.

Tällä tavoin voimme todellakin valita, toimitammeko itse tuon taivaasta lankeavan salaman paikkaa ja tuhoamme omat harhamme itse ennen korkeampaan kehitykseen johtavalle henkiselle tielle astumista, vai jätämmekö tuon työn Luonnon ja Jumalan ennemmin tai myöhemmin tehtäväksi. Jälkimmäisessä tapauksessa kuljemme hidasta kärsimyksen tietä, jonka mekaanisessa kiertokulussa kulkiessamme saamme enemmän näennäistä vapautta, mutta samalla ojennamme itse oman voimamme luonnon toimijoiden haltuun ja jätämme periodisen tuhoamistyön näiden harteille. Ensin mainitussa – ja harvinaisemmassa – tapauksessa kehitymme nopeasti, ja vaikka tuhoamisen työmme onkin aluksi tuskallisempaa – onhan aina tuskallista myöntää virheensä avoimesti – on se myös ennen pitkää todellista vapauttamme ja iloamme, elämänvoimaamme ja todellista itsekunnioitusta kasvattavaa, hengen aikuisuuteen johtavaa opetuslapsen työtä.

Haluammeko kuunnella persoonamme puolusteluja itsekkäiden tekojen ja motiivien muka järkevyydestä ja realismista, vai haluammeko kuunnella henkisen, korkeamman minämme viisautta, joka leimuaa sielumme taivaalla myrskyn ja salamoiden tavoin? Haluammeko rakentaa persoonallisuuden torniamme, vai kasvattaa itseämme ja kultivoida luonnettamme, joka on kuin tuo vertauskuvallinen pelto, jota oppilaan tulee satoineen varjella? Nämä ovat Tornin meiltä kysymiä kysymyksiä ja sen heijastelemia asioita. Ergo: Hengen salama tuhotkoon valheellisen minän hiekan päälle rakentamat tornit.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

Pidä blogia WordPress.comissa.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: