Tarot – Tutkimusmatka Itseen: AVAIN IX – ERAKKO

Ikuisuuden profeetta (Prophet of the Eternal)

20. polku, Tipherethistä Chesediin

Kahdeskymmenes polku on Älykkyyden Tahto, ja sitä kutsutaan tällä nimellä siksi, koska se on valmistautumisen keino kaikille olennoille, ja tämän älyn kautta Ikuinen Viisaus tulee tunnetuksi.”

Sillä se portti on ahdas ja tie kapea,

joka johtaa Elämään,

ja harvassa ovat ne,

jotka sen löytävät.

  • Matt. VII, 14

Kirjain: Yod

Merkitys: (Avoin) Käsi

Lukuarvo: 10

Sävel: F

Elementti: Vesi

Sefira: Tiphereth

Chakra: Vishuddhi

Riimu: Isa, Ingwaz

Astrologia: Neitsyt

Alkemia: Saturnus, Merkurius

Henki / Enkeli: Asboga

Värit: Vihreä, vihertävän sininen, tummansininen, hiekka

Viikonpäivä: Keskiviikko, Lauantai

Tuoksu: Vanilja, kaneli

Kasvit: Lakritsi, vanilja

Vaihtoehtoisia nimiä: Munkki, Askeetti

Elämänalue: Ihmissuhteet, hengellisyys, tunne-elämä

Symbolit: käärme kietoutuneena munan ympärille, Ouroboros, pääkallo, maantie, sauva, kaapu

Arkkityyppi, Jumal-hahmo tai Jumalatar:

Motto: ”Tahtosi olkoon Ainoa Laki.”

Positiiviset merkityssisällöt: itsenäisyys, totuudellisuus, rehellisyys, syvällisyys, ylevyys, vapaus, vapaaehtoinen yksinäisyys, periksiantamattomuus, puhtaus ajatuksissa ja tunteissa, itsereflektio

Negatiiviset merkityssisällöt: itsenäisyyden puute, valheellisuus, tekopyhyys, pinnallisuus, liiaksi korostunut ulospäinsuuntautuneisuus

Kuvaus: Kuvassa näkyy harmaaseen kaapuun pukeutunut hahmo. Hahmon päälleen pukeman kaavun vasemmassa rintapielessä on Neitsyen astrologinen merkki, ja kaavun hän on sitonut kiinni vyötäisiltään kultaisella nauhalla. Hän pitelee oikeassa kädessään pitkää puista sauvaa, jonka päässä loistaa valoa ovaalinmuotoinen kristalli. Kristallin ympärille on kääriytynyt musta käärme, joka on painanut päänsä ovaalin päälle. Vasemmassa kädessään hahmolla on pääkallo, joka loistaa kelta-sinistä valoa ympäristöön. Hahmolla on mustat siivet selässään, joissa on kummassakin kuusi osiota.

Hahmo vaikuttaa muotojensa puolesta mieheltä. Hänen kasvonsa ovat varjojen peittämät, mutta ne vaikuttaisivat kuitenkin olevan alas maahan päin suuntautuneet ja hieman surumielisen näköiset. Hahmo vaikuttaisi tuijottavan tiellä maassa olevia naamioita. Naamioita on yhteensä kolme kappaletta, ja niiden ilmeet ovat surullinen, neutraali ja iloinen. Tie on väriltään kultaisen kellertävä, ja se kiertelee vähän matkan päässä olevaan muurien ympäröimään kaupunkiin. Hahmo vaikuttaisi olevan itsekin tulossa kaupungista, kulkevan sieltä poispäin. Kaupungissa vaikuttaisi olevan jonkin sortin juhlat meneillään, koska taivaalla loistaa iloisesti räjähtelevät ilotulitusraketit. Maa tien ympärillä on punainen, ja öinen taivas puolestaan loistaa tummansinistä valoa. Taivaalla Erakon takana loistaa tämän lisäksi suuri hopeinen planeetta, mikä on kraatereidensa ja värinsä perusteella tunnistettavissa Merkuriukseksi.

AVAIN IX – ERAKKO -kortin heprean kielen kirjainvastaavuus on Jod, ja sen lukuarvo on 10. Kortin paikka elämänpuun polulla on keskipilarin yksilöllisen tietoisuuden sydämestä Tipherethistä oikean pilarin keskimmäiseen sefiraan Chesediin kulkeva 20. polku. Chesedin nimitys on suomen kielellä Armo tai Hyvyys, ja sen astrologinen merkki on Jupiter. Tällä polulla kulkiessaan tietoisuus tulee potentiaalisesti kokemaan Neitsyen merkin symboloiman puhdistautumisen maailmallisuudesta ja nk. neitseellisen olotilan. 32 Viisauden Polun kommentaari on hyvin selkeä sen suhteen, mikä on tämän polun merkitys yksilölle: Sen tarkoitus on kasvattaa hänessä henkistä tahtoa ja älykästä voimaa suhteessa Suureen Työhön. Erakon polku on totuudelle omistautumisen polku hieman samaan tapaan kuin Ylipapitar tai Hirtetty, mutta kuitenkin hieman eri kontekstissa ja painotuksessa läpikäytynä. Tämän polun ja kortin motoksi valittu Aleister Crowleyn lanseeraama sanonta on mahdollisesti yksi useimmiten väärinkäsitetyistä aksioomista, sillä se ei alkuunkaan viittaa siihen, että yksilöllä, etenkään henkisellä etsijällä, olisi vapaus tai oikeus tehdä pienen mielensä oikkujen suhteen mitä häntä ikinä sattuukaan huvittamaan, vaan sanonta ”Tahtosi on Ainoa Laki” viittaa juuri nimenomaisesti tämän polun osoittamaan suuntaan – todellisen Henkisen Tahdon etsimiseen ja löytämiseen, mikä on yhtä kuin ihmisen sisäisen Itsen – Jumalan tai Maailmankaikkeuden – tahdon toteuttaminen ja sopusointu sen kanssa.

On kuin sielu kuiskaisi tätä polkua pitkin kulkevalle persoonalisuudelle: ”Oletko koskaan miettinyt ja kysynyt itseltäsi mitä oikeasti tahdot? Sillä kun kaikki harhat ja valheet putoavat, tämä on edessäsi oleva kysymys”. Tämä on hieman eri tavalla muotoiltuna esitetty kuuluisa kysymys olemassaolon ja elämän tarkoituksesta, joka on kautta aikain piinannut ja mietityttänyt ihmiskunnan kaikkia suuria sieluja, henkisen totuuden etsijöitä, mystikkoja ja runoilijoita. Tämä on myös se kysymys, minkä Shakespearen Hamlet kysyessään itseltään ”ollako vaiko eikö olla?”, ja tätä kysymystä heijastelee osakseen Erakon vasemmassa kädessään pitelemä loistava pääkallo. Pääkallon loistama sininen väri kuvastaa mm. Chesed-sefiran Jupiterimaista hyväntahtoisuutta ja henkistä voimaa sekä auktoriteettivaltaa; se on merkkinä mystikon kaipuusta Jumalan puoleen. Sisemmässä kehässä loistava kirkkaankeltainen valo on puolestaan Merkuriusmaista korkean älyn ja intuition loistetta, syvän hengellisen todellisuuden omavaltaista loistoa. Kirkkaankeltainen väri ja Merkurius ovatkin Kristuksen vastaavuuksia väriskaalassa ja astrologiassa.

Katsoessamme kuvaa voimme huomata, että tiellä olevat kolme naamiota – surullinen, neutraali ja iloinen – ovat kaikki edelleenkin naamioita, persoonan yllään pitämiä valheellisia maskeja, joita ihmisten maailmasssa kulkiessamme kannamme mukanamme. Näistä kaikista Erakko on saanut tarpeekseen. Hän on hylännyt kaikki ne näennäisyydet ja valheet, joita ihmisten alempien luonnonvaltakuntien pohjalle perustuvat yhteisöt, tympeät kiistelyt, kilpailut, ja kamppailut etusijasta toisiin nähden edustavat. Ei. Mitään näistä Erakko ei enää halua itsensä osaksi, hän ei halua ottaa osaa niihin, ja niinpä hän onkin surumielisenä lähtenyt pois ihmisten ilmoilta, pois kaupungista, joka ties mistä turhamaisesta ja pinnallisesta syystä tällä kertaa ilakoi, jossa elävät paheet, valheet, turhamaisuus ja typeryys. Hän on päättänyt poistua sovinnaisen yhteiskuntajärjestyksen ulkopuolelle, pois sen määrittelemien keinotekoisten rajojen, mutta myös pois sen luoman turvallisuuden tunteen ja varmuuden luota.

Tällainen valmius omaehtoiseen elämään ja kaikkien arvojen uudelleenarviointiin yksinäisyydessä kysyy valtavasti henkistä voimaa, ja se myös kasvattaa sitä enemmän kuin mikään muu toiminta. Mikään muu ei Erakkoa enää tyydytä paitsi totuus, henkinen totuus ja voima, ja tämän löytämiseen hän on itsensä omistanut täydellisesti. Erakon kuvassa näkyvä surumielinen ilme kuitenkin kuvastaa myös ihmisiin ja maailmaan pettymyksen lisäksi sitä, että hän kuitenkin tuntee olevansa vielä jossain määrin osa tuota maailmaa, vaikka onkin nähnyt sen tyhjyyden ja pinnallisuuden korkeamman henkisen todellisuuden edessä. Erakko ei siis ole vielä siinä vaiheessa, mitä kuvastaa Hirtetyn miehen sieluntila, joka ei ole varsinaisesti sen paremmin taivaassa kuin maassakaan, vaan Erakko on edelleenkin ainakin ulkoiselta puoleltaan ”maailman lapsi”. Hän on kuitenkin jo kulkemassa pois tältä maailmallisuuden polulta; hän on halukas puhdistamaan sydämensä ja mielensä.

Erakolla on jo yhteys sisäiseen minuuteensa ja komplementtinsa, hän on sisäisesti eheä (AVAIMET V & VI); hän myös tietää, että totuus on olemassa vaikka ei sitä välttämättä vielä täysin tunnekaan; hänellä on Voimaa (AVAIN VIII) kohdata ja voittaa haasteita; hän on etsimässä Kohtaloaan (AVAIN X), hän kaipaa Jumalan Oikeudenmukaisuutta (AVAIN XI) sydämestään. Tällä polulla kulkiessaan oppilaan on kehittyvän henkisen tahtonsa avulla opeteltava loistamaan täysin omaehtoista valoaan, tulemaan itselleen ja ympäristölleen siksi ”maailman valoksi”, josta Jeesus Kristus puhui Vuorisaarnassa lähimmille opetuslapsilleen. Silloin, kun maailman tai sydämen pimeys on suurta eikä valoa tunnu loistavan missään, on Erakon kyettävä kuitenkin löytämään tuo pimeyden alle piiloutunut hiljainen loisto, vaikka himmeänäkin palavana lyhtynä, jota kuvassa hahmon pitelemän puisen sauvan päässä loistava ovaalinmuotoinen valonlähde symboloi. Neitsyen merkki onkin tunnetusti se merkki ja kehitysvaihe, jossa Kristus herää yksilön sydämessä tietoiseksi voimaksi ja sisäisesti tunnetuksi mystilliseksi todellisuudeksi.

Käykäämme läpi hieman gematrisia pohdintoja. Luvun 10 gematrisia vastaavuuksia on mm. seuraavat sanat: olla vahva, salaisuus, loistaa, mahti, ero, yksinäisyys, ontto, tuhota, ylpeä, korkeamielinen, ylimielinen, majesteetti, kerätä, likainen, vihainen, salaisesti, suojattuna.. Näiden on helppo nähdä kietoutuvan kortin teeman ympärille mitä moninaisimmilla tavoilla. Se mitä erakoksi ryhtyminen joko konkreettisesti tai sielullisesti vaatii on luonnollisesti yksilöllistä voimaa tai vahvuutta, mikä on Tipherethin olemuksen saavuttamisesta koottu ominaisuus; erakon tulee osata pitää salaisuutensa; erakon sydämen ja yksilöllisen mielen tulee loistaa niin kirkasta valoa, että se ajaa maailman pimeyden pois; hänellä täytyy olla jo sisäinen tuntemus mahdista, jota hän lähestyy; hänen täytyy nähdä ero itsekeskeisten ihmisten maailmasta toivottavana asiana; hänen täytyy rakastaa tai ainakin sietää ajoittaista yksinäisyyttä; erakolla on vaarana tulla sisältä ja ulkoa ontoksi, ilottomaksi ja tyhjäksi kuoreksi olemassaolon nurkkauksessa; hänen täytyy kyetä tuhoamaan harhat mielestään ja sydämestään; hänellä täytyy olla oikeaa ylpeyttä, mutta hänellä on myös vaara tulla vääränlaisen ylpeyden, separatismin synnin voittamaksi, sydämeltään kylmäksi ja kovaksi; hänellä täytyy olla kyky haltioitumiseen, korkeamielisyyteen ja ylevyyteen; aivan samoin hänellä on vaarana tulla ylimieliseksi; hänellä tulee olla tuntemus siitä majesteetista, mikä ihmisen sisimmässä sisäisenä Itsenä – Jumalana – asustaa; hänen täytyy olla kerätä sielun ja sydämen ravintoa jo pitkältä ajalta; hänen täytyy tuntea itsensä jossain suhteessa ”likaiseksi”, tai syytä hänen erakkouteensa, mikä on usein osoitus halusta puhdistautua jostain maailmallisesta, on etsittävä jostain muualta; erakkouden syynä voi olla myös viha maailmaa kohtaan, mutta abstrakti viha voi olla potentiaalisesti myös merkittävä voimavara ja viisauden siemen; erakon täytyy kyetä toiminaan salaisesti ja hänen tulee haluta olla ulkomaailmalta suojattuna.

Useimmat Tarot-pakat kuvaavat Erakon vanhana miehenä, sijoittaen hänet esim. Paul Foster Casen tapaan kauaksi sivilisaatiosta vuoren päälle. Tässä kuvassa näemme sen sijaan Erakon nuorena miehenä, joka on vasta lähtenyt pois kaupungista ja on edelleen sen läheisyydessä. Mikä on syynä tähän näennäiseen ristiriitaisuuteen kahden eri näkökulman välillä? Vanha mies erakkona kuvastaa luonnollisesti jo kauan poissa ihmisten maailmsta erossa elänyttä miestä, pyhimystä tai viisasta miestä, joka on jo käynyt läpi ne kehitysvaiheet ja alustavat työskentelyt, tai on jo pitkällä niiden läpikäymisessä, joita olemme yllä kuvanneet. Kuvamme nuori erakko voikin symboloida perinteisen kuvauksen vanhaa erakkomiestä polkunsa alkuvaiheessa, ikään kuin erakon täytyisi välillä muistuttaa itseään siitä, minkä vuoksi hän on polulleen lähtenyt; tai vastaavasti hän voi kuvastaa nuorta etsijää ja pyrkijää, joka etsii itselleen perinteisen erakon kaltaista hengellistä mestaria ja oppi-isää. Molemmat tulkinnat ovat hyvin mahdollisia.

AVAIN IX – ERAKKO voi positiviisessa yhteydessä ilmentyessään kuvastaa lujaa henkistä tahtoa joko pienempään tai suurempaan asiaan liittyen, se voi olla merkkinä pitkäjänteisyydestä ja totuudellisuudesta, ihanteellisuudesta ja lujasta tahdonvoimasta, mikä on yhdistynyt korkeaan älykkyyteen ja viisaaseen toimintaan. Negatiivisessa merkitysyhteydessä se voi olla osoitus esim. halusta paeta yksinäisyyteen jotain hankalaksi koettua asiaa, se voi symboloida ylpeää halua erottaa itsensä muista ihmisistä ja polttaa sillat esim. yhteiskunnan, työnantajan, perheen tai vastaavan suurempaa kokonaisuutta edustavan tahon välillä. Joissakin yhteyksissä esiintyessään se voi merkitä joko toivottua ja etsittyäkin yksinäisyyttä, mutta se voi olla myös merkkinä esim. ihmissuhteiden epäonnistumiseen liittyvästä pettymyksestä, masennuksesta tai alakuloisuudesta. Pitkän ihmissuhteen päättymiseen tai vaikkapa läheisen ihmisen kuolemaan liittyessään se voi hyvin olla myös kehotus vetäytymään hetkeksi pois ilonpidosta ja irrallisista ihmissuhteista, käymään läpi tällaiseen tapahtumaan hyvin olennaisesti liittyvä riittävän pitkä ja tarpeellinen suruaika. Riippuu aina asiayhteydestä ja luentaan liittyvästä kysymyksestä, sekä tietysti kortin paikasta luentarivistössä, mikä on kulloinenkin merkitys.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

Pidä blogia WordPress.comissa.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: