Valknutrin Emanaatioita – Valknutr -meditaatio

Seuraava lyhyt ja ytimekäs meditaatioharjoitus on tarkoitettu suoritettavaksi 1-3 kertaa vuorokaudessa, ja se tähtää ennen kaikkea ruumiin ja mielen energioiden puhdistamiseen, selkiyttämiseen, vakauttamiseen ja kohottamiseen. Harjoitus on hyvä toistaa etenkin silloin, mikäli ruumiillinen väsymys painaa ja / tai psyykkisissä toiminnoissa esiintyy esim. sekavuutta tai mielen harhailua.

Valknutr -meditaatio toimii erinomaisesti esim. aamu- ja iltavoimisteluna, jolloin se aamuisin herättää kehon eloon ja aktivoi aineenvaihduntaa, kun taas illalla sen vaikutus on rauhoittava ja tyynnyttävä, valmistaen ruumiin ja psyyken erinomaisella tavalla mahdollisimman kirkkaaseen unitilaan. On muutenkin hyvä ymmärtää, että nukkumaan ei tulisi koskaan mennä, mikäli vain mahdollista, sekavassa tilassa tai siten, että mieltä painaa jokin sellainen asia, jolle on mahdollista tehdä jotain; pienempi määrä hyvälaatuista unta on keholle ja mielelle huomattavasti elävöittävämpää ja virkistävämpää kuin suuri määrä huonolaatuista unta. Sielutietoisuuden kannalta mahdollisimman kirkas olotila nimenomaan nukkumaanmennessä on äärimmäisen tärkeää, sillä nukahtamisen hetken psyykkinen olotila voi potentiaalisesti (huonoimmillaan) määritellä koko uniajan aikaisen sieluntilan.

Harjoitus voidaan toteuttaa myös esim. työn tai muun vastaavan toimen välitauolla, jolloin se on hyvä yhdistää, mikäli mahdollista, esim. toisaalla kuvattuun riimujoogaharjoitukseen voimisteluineen ja venyttelyineen sekä mielikuvaharjoituksineen. Lyhyestä kestostaan huolimatta harjoitus on hyvin perusteellinen ja tehokas energioiden selkiyttäjä ja keskittäjä. On toivottavaa, että harjoitus toteutetaan rauhallisessa tilassa ja ilman häiriötekijöitä, ja myös ilmansuunnat ym. tekijät (auringonvalo, ilmastointi, huoneen tuuletus, musiikki jne.) voidaan ottaa huomioon mikäli näin halutaan / kyetään. Harjoitus itsessään voidaan kuitenkin toteuttaa lähes missä tahansa sellaisessa tilassa, missä on liikkumatilaa n. 2-3 neliömetriä. Etenkin kesällä myös ulkoilma ja esim. rauhallinen metsäaukio tai kallio on erinomainen paikka niin tämän kuin muidenkin teoksessa kuvattujen harjoitusten toteuttamiselle, ja tämä meditaatioharjoitus toimii myös erittäin hyvänä valmistavana ja lopettavana meditaationa muun fyysisen aktiviteetin, liikunnan ja harjoittelun yhteyteen.

Harjoitus

Seisotaan selkä suorassa ja jalat hieman toisistaan erillään, jalkaterät suoraan eteenpäin osoittaen ja kehon painopiste lantiolle (tai mahdollisimman alas) laskien, ilman että ryhti alkaa kuitenkaan huononemaan. Pyritään etsimään ensin luonnollinen hengitysrytmi, jolloin sisäänhengitys alkaa palleasta kehon oman tietoisuuden voimasta. Sisään päin pyritään hengittämään nenän kautta ja suu kiinni, uloshengityksen aikana hengitetään suun kautta rauhalliseen tahtiin, aivan hieman suuta uloshengityksen aikana supistaen. Intensiivisemmän vaikutuksen aikaansaamiseksi tai hengityslihasten erityiseen harjoittamiseen soveltuu erittäin hyvin myös voimakas ”viheltävä” puhaltaminen; tällöin on hyvä myöskin nostaa kädet uloshengityksen ajaksi kylkiluiden kohdalle.

Tämän jälkeen vedetään yhdeksän kertaa syvään henkeä, samalla käsiä kehon edessä toistensa päällä suurin piirtein kaulan kohdalle tuoden, ja keskitetään mielen energia ”mentaaliseen vishuddhiin”, mikä tarkoittaa käytännössä oman korkeamman minä-tietoisuuden löytämistä ja sen integraatioon pyrkimistä.

Mahdolliset mieltä häiritsevät ja kehoa väsyttävät tekijät puhalletaan uloshengityksen aikana tyhjyyteen, kuvitellen niiden haihtuvan kuin savu ilmaan tai katoavan kuin sumu auringonloisteen tieltä. Sisäänhengityksen aikana voidaan aivan erityisesti visualisoida kulloinenkin Valknutrin kulma ja sen maailman olemus, ja uloshengityksen aikana voidaan halutessaan lausua kulloisenkin maailman ja sen suojelevien / hallitsevien henkivaltojen nimi. Kunkin maailman hallitsevia henkiä ja tietoisuuksia voidaan myös kutsua, jolloin harjoituksesta tulee eräänlaista mentaali-teurgiaa. Myöhemmin, harjoituksen tultua vakiintuneeksi käytännöksi, tätä kutsumista voidaan käyttää aina kulloisenkin maailman inspiraatiota tarvittaessa.

Kymmenennen sisäänhengityksen aikana nostetaan kädet ensin otsan kohdalle, johon muodostetaan peukaloilla ja etusormilla ylöspäin osoittava kolmio (ks. kuva), pidättäen hengitystä samanaikaisesti; tällöin kuvitellaan minätietoisuuden nousevan otsan kohdalle. Mikäli halutaan keskittää energiaa aivan erityisesti johonkin persoonallisuuden osatekijään tai omaan minuuteen, kuvitellaan energia silmien väliin; sielullisempaa vaikutusta haluttaessa keskitetään huomio mahdollisimman tarkkaan keskelle päätä, missä sijaitsee kolmannen silmän / ajna-chakran vastaavuus – käpyrauhanen. Hengitystä edelleen pidättäen nostetaan kädet suoraksi ylös ja tuodaan ne yhteen, venyttäen samalla koko kehoa hieman taaksenpäin nojaten. Tällöin pään yläpuolelle voidaan kuvitella muodostuvaksi sini-kulta-valkoinen ylöspäin kiertyvä pyörre, joka nostaa persoonallisen tietoisuuden ylös Asgardriin. Tämän jälkeen kädet tuodaan pään edeltä sydämen kohdalle, ja myös energioiden kuvitellaan laskeutuvan pään keskuksesta sydämen keskustaan, johon kuvitellaan Valknutr-kolmio, jonka annetaan avautua kolmeksi kolmioksi, jotka muodostavat yhden suuremman kolmion ja alaspäin osoittavan kolmion tämän keskelle. Keskellä loistaa valko-kultaista auringonvaloa säteilevä viisikulmainen tähti tai ylöspäin osoittava tulenliekki. Tämän jälkeen tehdään uloshengitys laulaen melko korkealla äänensävyllä Ódhinn-Vili-Ve – tai lausuen, mikäli laulaminen ei tunnut luontevalta. Tämä toistetaan yhteensä kolme kertaa samalla tavoin, jolloin kaikki yhdeksän maailmaa ja tietoisuudentilaa on käyty läpi.

Visualisointi Ódhinn-Vili-Ve -mantran aikana voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla; joko päivänajan mukaan visualisointiharjoitusta vaihdellen tai samassa harjoituksessa kaikki kolme visualisointia yhdistäen. Tällöin voidaan myös kohdistaa harjoituksen säteilyvaikutus kolmeen eri kohteeseen sekä sisäisesti että ulkoisesti.

  1. Ensimmäinen visualisointi tapahtuu siten, että kuvitellaan auringonloisteen välähtävän mielen ja sielun taivaalle aamunkoiton noustessa ja hämärän sekä pilvisen taivaan selkiytyessä. Tällöin voidaan sisäisesti mietiskellä myös aurinkopyörä-swastikan pyörimistä sydänkeskuksessa myötäpäivään, loistaen kullanvalkoista ja oranssin-punaista energiaa koko olemukseen. Prâna-jivâtman ja persoonallisen egon sekä sielun-hengen yhteyksien tutkiminen arjalaisten pyhien kirjoitusten avulla (mm. joogakirjallisuuden klassikot), sekä ylipäätään auringon uhriluonteen mietiskely niin fyysisellä kuin muillakin tasoilla voi auttaa harjoituksen sisäistämisessä suuresti. Mikäli pidättäydytään pelkästään tässä kyseisessä visualisaatiossa, on tämä harjoitus parasta suorittaa aamunkoitteessa. Tällöin se tuo koko persoonalliseen olemukseen sekä elinvoiman (prâna) sysäyksen että edesauttaa persoonallisen tietoisuuden ja sielun yhteyden säilyttämisessä päivittäisten toimien keskellä suuresti.
  1. Toinen visualisointimahdollisuus on kuvitella Asgardrin korkeuksista laskeutuvan pyhää ja puhdistavaa energiaa alas maahan koko mikrokosmosta ja makrokosmosta elävöittävänä, virkistävänä ja puhdistavana vesisateena. Mikäli halutaan aivan eritoten keskittää ja terävöittää mentaalista toimintaa esim. päivän rationaalisiin toimiin, voidaan samalla kuvitella taivaalla välähtäviä salamoita, jotka purkavat mieleen mahdollisesti psyykkisen ja henkisen rasituksen aiheuttamia myrskypilviä, tuoden mukanaan myrskyn jälkeisen tyynen rauhallisen olotilan. Tämä harjoitus on parasta suoritettavaksi päivänvalon aikaan tai silloin, kun tarvitaan erityistä mielen keskittyneisyyttä ja kirkkautta.
  1. Kolmantena visualisointimahdollisuutena on kuvitella sydänkeskukseen hiljaisella ja rauhallisella liekillä palava, lämmittävä ja rauhoittava valko-keltainen tuli, joka loistaa pyhää valoaan rauhoittaen koko olemuksen hiljaisella kajollaan. Takkatulen tuijottaminen voi antaa tähän visualisointiin hyvän psyykkisen tai mahdollisesti myös aivan konkreettisen vastaavuuden. Tämä visualisointi on parasta suorittaa iltaisin ennen nukkumaanmenoa.

Tämä mielenharjoitus toimii fyysisten ja mentaalisten energioiden vakauttamisen ja kirkastamisen ohella myös erinomaisena keinona kaikkien yhdeksän maailman tietoisuudentilojen ja maailmojen mietiskelylle, jolla voi olla myös joko henkisesti tai mentaalisesti valaisevia jälkivaikutuksia. Astraalisesti painottuneella ihmisellä, tai henkilöllä, jolla on taipumusta mm. unennäkökykyyn tai muuhun astraaliseen herkkyyteen, voi ilmentyä myös nk. paranormaaleja aisti-ilmiöitä harjoituksen seurauksena. Näihin ei ole yleensä hyvä kiinnittää huomiota sinänsä, vaan huomion tulee olla mieluummin astraalista tasoa korkeammalla; tähän parhaat mahdolliset edellytykset antaa eettinen toiminta ja ajattelu.

Mikäli paranormaaleja psyykkisiä tiloja kuitenkin esiintyy, niin niistä tulee pyrkiä mahdollisuuksien ja kykyjen mukaan uuttamaan esiin niiden objektiivinen perusta. Astraalisissa ja paranormaaleissa ilmiöissä ei ole omaa todellisuuttaan, vaan ne ovat aina ”lainattua valoa”, ja etenkin ulkoisina ilmiöinä esiintyessään merkki siitä, että yksilön ruumiin ja psyyken energiat – hänen henkilökohtainen alkemiallinen astiansa, jonka tulisi pysyä mahdollisuuksien mukaan hermeettisen tiiviinä – eivät ole täysin tiiviit ja tasapainossa, jolloin ilmiö muodostuu henkilöstä itsestään ulosvedettävästä hienojakoisesta aineksesta ja kuuluu näin ollen nk. ”astraalisen glamourin” piiriin. Henkiset – ja korkeammat mentaalisetkin – havainnot ovat täysin muodottomia luonteeltaan. Mikäli esim. ilman tai muiden fyysisten esineiden / paikkojen ”kimaltelua” esiintyy harjoituksen alussa, on tämä yleensä seurausta voimakkaan mentaalisen aktiviteetin ilmenemisestä astraalisen ilmapiirin välityksellä; sellaisenaan se on täysin vaaraton ilmiö, joskin on toivottavaa, että ilmiön voimakkuus tai ilmenemistiheys vähenee ajan myötä. On mahdollista ja todennäköistä, että harjoitus aktivoi tällaista kimaltelua ja ilman säkenöimistä myös muulloin kuin harjoituksen yhteydessä. Näihin ilmiöihin tai niiden esiinkutsumiseen ei tule missään nimessä paneutua.

Kaikkia näitä visualisointi-harjoituksia voidaan luonnollisesti käyttää mentaalisina apukeinoina milloin tahansa, kun vastaavalle vaikutukselle on tarvetta, ja on suotavaa myös muodostaa omat käytäntönsä kyseisten esimerkinomaisten visualisointien antamien ohjeiden puitteissa – vain mielikuvitus on rajana, joskin on yleensä hyvä pyrkiä löytämään harjoitukselle oikeat vastaavuudet niin sisäisestä kuin ulkoisestakin maailmasta.

On hyvä ymmärtää, että näitä harjoituksia voidaan käyttää varovaisesti ja huolellisesti lähestyen myös läheisten ja muiden ihmisten siunaamiseen ja heidän puolestaan rukoilemiseen. ”Ulkomaailma” on sisäisen maailmamme heijastusta, ja harjoituksen aikana voidaan oman mielen, sydämen ja sielun selkiytymisen, keskittämisen ja voimiinnuttamisen ohella auttaa myös muita etenkin itsensä kanssa kommunikaatiossa ja tekemisissä olevien ihmisten elämää; tällöin on kuitenkin oltava aivan erityisen varovainen ja huolehdittava siitä, että lähetetty impulssi on mahdollisimman puhdas persoonallisista pyyteistä ja toiveista, mentaalis-psyykkisistä pakottamisista tms., tai hyvä tarkoitus voi muuttua kuin suurennuslasilla auringonvaloa keskittäväksi polttavaksi tuleksi. Kaikkein paras keino on siis ”kävisipä tai tapahtuisipa näin” -toiveajattelun sijaan ajatella esim. ”tapahtukoon kuten on tarkoitettu ja oikein on”. Toki voidaan myös ajatella tyyliin ”selkiytyisipä mielesi ja ajatuksesi” tms., niin kauan kuin tähän ei liity omien toiveiden asettamista toisen henkilön psyykkisten prosessien tilalle, jolloin harjoitus muuttuu helposti eräänlaiseksi henkiseksi väkivallaksi. (Sivuhuomiona, ihmisillä on tapana tehdä usein juuri näin, kuten tässä on varoitettu tekemästä.)

Kollektiivisena harjoituksena, sovittuna kellonaikana yhtäaikaa suoritettavaksi, on mahdollista myös muodostaa energisoiva (tai muussa yhteydessä, suojaava ja siunaava) kaukovaikutus näillä tai muilla vastaavilla visualisoinneilla. Tällöin on kuitenkin huomioitava se olennainen tekijä, että edes Jumala (Mestari, ihmisestä puhumattakaan) ei voi auttaa ketään, joka a) ei ole rehellinen ja oikeaan pyrkivä tavoitteissaan ja / tai b) jättää itsekkyyden madon asumaan ruumiiseensa.

Harjoituksen kesto

Koko harjoituksen kesto on normaalisti rauhalliseen tahtiin toteutettaessa n. 5 minuuttia. Muihin harjoituksiin yhdistettäessä se voidaan suorittaa aluksi ja lopuksi, jolloin se toimii erinomaisena valmistajana ja lopettavana harjoituksena.

Huomioitavaa

Poikkeuksena pään ja sydämen keskukset on yleensä hyväksi olla keskittämättä huomiota fyysisen ruumiin eri kohtiin fyysisellä tavalla, etenkin mikäli harjoituksia toteuttava henkilö edustaa âtmista l. tahto-ihmistä ja fyysistä / kinesteettistä temperamenttia. Sen sijaan on hyväksi pyrkiä löytämään omasta tietoisuudestaan ja mielestään eri ruumiin keskuksia vastaavat mentaalis-psyykkiset tekijät (toiminta-, tunne- ja ajatusmuodot), joihin voidaan keskittää energioita vaihtelevasti, ja johon myös tämä harjoitus osittain pyrkii.

Fyysisen hatha-joogan – tarkoittaen tällä tässä yhteydessä fyysisiin energiakeskuksiin keskittymistä ja niiden energioiden kanssa suoraan työskentelyä, ei venyttelyä ja voimistelua sinänsä – vaarallisuudet ovat harjoitusten potentiaali-energioiden intensiivisyydessä, joilla on valmistautumattoman ja puhdistautumattoman henkilön mahdollista tehdä hienojakoiselle keholleen suurtakin vahinkoa, riippuen tietysti paljolti harjoitusten intensiivisyydestä ja muista oheistekijöistä (ravitsemustila, psyyken ja mielen harjaantuneisuus, kehon energioiden intensiivisyys yleensäkin).

Yhdessä muiden harjoitusten kera tämä voidaan yhdistää myös tässä teoksessa olevan kalenterin ja kartan mentaalis-henkiseen avautumiseen pyrkivään tavoitteeseen erittäin hyvin. Kartasta löytyvät vastaavuudet ja symboliikat ovat yksi yhteen harjoituksen perimmäisen olemuksen ja tavoitteen kanssa, mikä on maan ja taivaan välisen linkin luominen, ylläpitäminen ja vahvistaminen niin yksilöllisesti kuin kollektiivisestikin – Asgardrin valon ja sen hallitsevien ja suojelevien henkivaltojen tuominen maan päälle koko maailman ja sen olentojen valaisemiseksi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

Pidä blogia WordPress.comissa.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: