Valknutrin Emanaatioita – Käytännön Riimutyöskentely

Tässä luvussa paneudumme syvällisemmin siihen, mitä käytännön riimutyöskentely pitää sisällään. Riimutyöskentely pitää sisällään niin teoreettista kuin käytännöllistäkin työtä, joka on luonteeltaan hyvin kokonaisvaltaista ja voidaan sanoa muinaisen alkemiallisen aksiooman mukaisesti ”sitovan koko ihmisen Suureen Työhön”. Aivan aluksi riimutyöskentelyn ja odinistisen vihkimyspolun kulkijan tulisi pyrkiä sisäistämään jokaisen yksittäisen riimun merkitykset, mikä merkitsee sitä, että tielläkulkija ”ottaa riimut omakseen”; vaikka riimuilla voidaan sanoa olevan myös oma objektiivinen ja yli-persoonallinen, yksilöistä riippumaton merkityksensä ja olemuksensa, on nämä merkitykset ja olemukset kuitenkin jokaisen yksilön ymmärrettävä ja sisäistettävä itse, ennen kuin syvällisempi riimutyöskentely on mahdollista.

Riimutyöskentely vaatii paneutumista ja se vie sekä aikaa että vaivaa, mutta se myös kannattaa, sillä se on ikään kuin pysyvän henkisen pääoman kasvattamista, joka johtaa konkreettisiin tuloksiin ja alati kasvavaan ymmärrykseen niin itsestä kuin maailmastakin – jotka ovat syvemmiltä tasoilta katsottuna sama asia. Riimut ovat arkkityyppisen maailman osasia ja palasia, maailmankaikkeuden rakennusosia, joten ne ovat luonnollisesti hermeettisen aksiooman ”niin on ylhäällä kuin on alhaalla” -mukaisesti myös jo valmiiksi osa vihkimyspolulle astuvaa henkilöä – riimujen voima tulee ainoastaan aktivoida ja sisäistää ennen kuin niitä voidaan käyttää käytännön magiassa.

Uthark -teorian mukaisesti käytännön riimutyöskentely aloitetaan Uruz -riimusta. Jokaista riimua kohden on hyvä varata aikaa – myyttisen mallin mukaisesti – 15 vuorokautta, jonka aikana kunkin riimun merkitystä pyritään selvittämään ja elämään todeksi erilaisin keinoin; harjoituksien, tekojen ja niin teoreettisen kuin käytännöllisenkin työn avulla. On hyvä muodostaa itselleen jonkinlainen aikataulu ja varata osa päivästä pelkästään riimujen kanssa työskentelylle siten, ettei muu elämä häiriinny riimutyöstä eikä riimutyö muusta elämästä. Kannattaa heti alusta alkaen pyrkiä havaitsemaan ympäröivää todellisuutta ja vahvistaa maagista linkkiä kunkin riimun merkitysten sekä sisäisten että ulkoisten tekijöiden välillä; tätä kutsutaan jungilaisessa psykologiassa synkronisiteetiksi, mikä puolestaan merkitsee näennäisesti toisiinsa liittymättömien asioiden yhteisen merkityssisällön havaitsemista niin sisäisessä kuin ulkoisessakin todellisuudessa.

Pyri havaitsemaan ympärilläsi asioita ja tekijöitä, jotka symboloivat kunkin riimun mysteerejä ja merkityksiä; pyri aktivoimaan omat sisäiset voimavarasi ja kunkin riimun vastaavuudet itsessäsi. Pidä päiväkirjaa, johon kirjaat ylös sekä sisäisiä tuntemuksiasi että ulkoisia tapahtumia ja synkronisiteetteja; myös unien ylöskirjaaminen voi olla hyödyllistä, mikäli koet tällaiseen halukkuutta ja olet sen verran pitkällä individuaatiossasi, että muistat uniasi aamulla herätessäsi.

Tässä on listattu lyhyesti niitä asioita, tekoja ja tapoja, joilla käytännön riimutyöskentelyä voidaan tehdä.

 1. teoreettinen ja älyllinen opiskelu (lukeminen yms.): Opiskele riimujen merkityksiä, historiaa, pohjoismaisia myyttejä jne. niin paljon kuin suinkaan ehdit ja kykenet. Erityisesti kannattaa opiskella kunkin riimun aikana siihen liittyviä merkityksiä ja myyttejä. Nykyisin kirjallisuutta on hyvin helposti saatavilla, ja myös internetistä löytyy sopivilla hakusanoilla hyvin paljon materiaalia riimuista ja pohjoismaisesta perinteestä, mytologiasta jne. Tee periaatteesta ”hominem unius libri timeo” mottosi, mitä tulee teoreettiseen ja älylliseen opiskeluun. Voit myös halutessasi verkostoitua ja aktivoitua yhteisöllisesti rekisteröitymällä internetin eri pakanallisille foorumeille, joissa voit käydä keskustelua mahdollisesti omassa työssään pidemmälle ehtineiden kanssa ja vertailla omia havaintojasi muiden ihmisten kanssa.
 1. taiteellinen työskentely: Mikäli omaat taiteellisia kykyjä, niin riimutyöskentely on oivallinen aika aktivoida taiteellisia lahjojasi. Mikäli et ole aiemmin harjoittanut taidetta, niin nyt voi olla oivallinen aika aktivoida latentit kykysi. Piirrä, maalaa tai tee muulla tavalla kutakin yksittäistä riimua käsitteleviä taideteoksia. Voit myös tehdä omia riimurunojasi. Niiden ei tarvitse olla mitään maailmaa suurempia teoksia, ainoastaan sellaisia, että niistä välittyy oma riimu-ymmärryksesi ja voit käyttää niitä avuksi omissa mietiskelyissäsi.
 1. päiväkirjan pitäminen: Pidä päiväkirjaa, johon kirjaat ylös sekä sisäiset tuntemuksesi, tekosi ja toimesi, että myöskin ulkoiset asiat ja tekijät, jotka riimutyöskentelyyn voivat mahdollisesti liittyä. Pyri erityisesti nk. synkronisiteettien havaitsemiseen, mikä kertoo maagisen linkin aktivoitumisesta. Myös unipäiväkirjan pitäminen on hyödyllistä.
 1. ulkona istuminen (”utesetta”): Mene ulos luontoon ja etsi itsellesi rauhallinen ja hiljainen paikka, jossa voit olla rauhassa. Isot puut ja korkeat paikat kuten mäet ja vuoret ovat erityisen suositeltavia paikkoja. Istu hiljaa aloillesi ja pyri tyhjentämään mielesi. Toisin kuin aktiivinen ja tietoinen työskentely, tämän harjoituksen tarkoitus on antaa kunkin riimun mysteerin avautua sinulle; pyri kuitenkin siihen, ettet passivoi itseäsi mihinkään horrostilaan, vaan ainoastaan annat riimujen mysteerien tulla luoksesi ja kummuta ylös piilotajunnan syövereistä. Tämä voi olla mainio keino myös saavuttaa taiteellista inspiraatiota.
 1. riimujen mietiskely (riimukortit): Pidä kunkin riimun kohdalla sitä vastaavaa korttia mukanasi kaikkialle mihin kuljetkin, ja palaa kortin ääreen aina kuin mahdollista, pohdiskellen kyseisen riimun mysteeriä mm. lukemalla kortissa olevia riimurunoja. Voit käyttää Tarot -harjoituksista tuttua metodia ja piilottaa kulloinkin vuorossa oleva riimukortti tyynysi alle nukkumaan mennessäsi, jolloin se voi auttaa keskittämään mieltäsi myös unen aikana kyseisen riimun mysteeriin. Voit myös halutessasi linkittää riimujen mietiskelyn teoreettiseen ja älylliseen työhösi siten, että opettelet kokonaan uuden kielen (esim. muinais-Norjan tai muinais-Englannin), jolloin pystyt tutkimaan riimurunoja myös niiden alkuperäiskielellä.
 1. riimukonsultaatio: Harjoita riimukonsultaatiota tässä kirjassa esiteltyjä eri metodeja käyttäen ja eri aiheista neuvoa kysyen.
 1. riimukivet tai -napit: Mikäli mahdollista, niin kerää itse tarvittava määrä luonnonkiviä, tai vaihtoehtoisesti valmista sopivasta puumateriaalista itsellesi riimunapit. Jos et kykene keräämään kiviä tai tekemään puusta itsellesi omia kiviä, niin hanki valmiit kivet tai napit internetistä, josta niitä löytyy monesta eri paikasta hakusanoilla etsimällä. Maalaa tai kaiverra näihin kiviin tai nappeihin kulloinkin vuorossa oleva riimu ja mietiskele samalla kyseisen riimun merkitystä. Mikäli maalaat riimut, niin suositeltava väri on punainen, joka symboloi verta.
 1. ruunain vala: Ruunain Vala on tehty tarkoituksenaan keskittää vihkimyspolulla kulkevan yksilön energioita Suureen Työhön soveltuvalla tavalla. Ruunain Vala voidaan toistaa joko päivittäin tai aina uuden riimun syklin alkaessa, ja se voidaan joko mietiskellä hiljaa äänettömästi tai lausua ääneen. Ruunain Vala on tarkoitettu pitämään sisällään koko riimutyöskentely, ikään kuin kiteyttämään sen ydinessenssi, ja siten etenkin muistuttaa tielläkulkijaa Suuren Työn tavoitteesta ja pyrkimyksistä.
 1. riimujooga ja voimistelu: Tee riimujoogaharjoituksia kunkin riimun kohdalta löytyvien ohjeiden mukaisesti ja voimistele samalla muutenkin kehoasi; vaikka et uskoisikaan riimujoogan ”oikeisiin” vaikutuksiin, niin joka tapauksessa ne ovat erinomainen voimistelukeino. Mitä pidemmälle etenet riimutyössäsi, sitä useampia liikkeitä voit ottaa mukaan harjoitukseesi; voit myös halutessasi aloittaa aina Uruz -riimun asanasta ja edetä siihen riimuun asti, missä olet menossa. Kun olet käynyt koko riimurivin lävitse, voit tehdä koko 24 riimun liikesarjan putkeen.
 1. galdrit ja runonlausunta: Lausu kunkin riimun aikana galdr mielellään ainakin kerran päivässä ääneen, ja harjoittele samalla galdrien laulamista aktiivisesti. Voit yhdistää galdrien laulamisen riimujoogaan tai tehdä harjoitukset erikseen. Voit myös halutessasi lausua joko mielessäsi äänettömästi tai ääneen kunkin riimun runoja ja pyrkiä tällä tavoin aktivoimaan riimun voimaa sekä maagista linkkiä itsessäsi, ja siten saavuttamaan niin rationaalista kuin yli-rationaalistakin ymmärrystä kyseisen riimun mysteeristä.
 1. sidosriimujen valmistaminen: Opettele muodostamaan erilaisia sidosriimuja ja riimumerkkejä, joilla on sinulle merkitystä. Sidosriimuilla voit muodostaa itsellesi erilaisia maagisia talismaaneja, joita voi käyttää mm. suojautumiseen ja suojeluun, parantamiseen ym. tarkoituksiin, jotka yhdessä muun samaan toimintaan suuntaavan aktiviteetin kanssa voivat vahvistaa pyrkimyksiä saavuttaa tietty vaikutus tai tavoite.
 1. seremoniallinen magia (rituaalit): Rakenna itsellesi alttari joko tämän teoksen ohjeen mukaisesti, tai tee vaihtoehtoisesti itsellesi oma alttarisi, johon kasaat itsellesi tärkeitä symbolisia ja rituaalisia esineitä. Muodosta itsellesi rituaalinen käytäntö, jonka yhteydessä pyrit ottamaan yhteyttä Jumaliin ja arkkityyppisiin, yliuonnollisiin ja yli-inhimillisiin voimiin. Tässä teoksessa on mainittu joitakin rituaaleja, jotka voit halutessasi ottaa osaksi omaa rituaalista käytäntöäsi. Kuten johdannossa sanottua, tämän teoksen ensisijainen tavoite on tässä yhteydessä nk. teurginen, eli henkiseen kehitykseen ja henkisten voimien kanssa samaistumiseen pyrkivä. Voit yhdistää seremoniallisen ja rituaalisen työskentelyn myös riimujoogaan ja galdrien laulamiseen mikäli tämä tuntuu luontevalta ja käytännölliseltä.
 1. luonnon palvontapaikat: Etsi luonnosta paikkoja, jotka tunnet pyhiksi ja joissa voit esim. suorittaa uhrimenoja ja sellaisia rituaaleja, joiden suorittamiseen oma kotialttarisi ei ole soveltuva. Tällaisia pyhiä paikkoja voivat olla esim. metsät tai yksittäiset puut, kuten suomalaisesta kansanperinteestä tutut uhripuut, joita löytyy monilta paikkakunnilta. Luonnon palvontapaikkojen yhteydessä voit pyrkiä saamaan yhteyden luonnonvoimiin ja erityisesti vaanijumaliin ja -jumalattariin, ja siten vahvistamaan maagista linkkiäsi myös näiden hyvin olennaisten tekijöiden kanssa. Voit myös halutessasi suorittaa ns. geochakra -työskentelyä, jossa ikään kuin otat jonkin tietyn paikan omaksesi ja vihit sen osaksi omaa työtäsi; näille pyhille paikoille on hyvä palata aina ajoittain sekä vahvistamaan maagista linkkiäsi että myöskin palauttamaan kyseisen paikan energiat osaksi Suurta Työtä.
 1. Shamaanirummutus ja sejdr: Mikäli mahdollista ja käytännöllistä, hanki itsellesi shamaanirumpu ja opettele soittamaan sillä. Shamaanirummun voi tehdä myös itse, ja tähän tarkoitukseen järjestetään aikaa ajoin käytännön kursseja Suomen eri puolilla. Harjoittele shamanistista työskentelyä eri maailmojen välillä. On hyvä aluksi tutustua sejdriin ja shamanistiseen työskentelyyn älyllisesti ja teoreettisesti mm. kirjallisuuden välityksellä, ja vasta myöhemmin varovaisesti aktivoida itseään käytännölliseen työhön. Hyvä perusteos aiheesta on esim. Jan Friesin ’Seidways’. Rummutukseen ei kuitenkaan vaadita muuta kuin hieman rytmitaitoa.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

Pidä blogia WordPress.comissa.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: