Valknutrin Emanaatioita – Ihminen Sieluineen

Muinaispohjoismainen tapa käsittää ihmisen eri sielun osat ja sielun kokonaisuus on hyvin moniulotteinen eikä se pidä sisällään karkeaa jakoa sielun ja ruumiin välillä. Myös yleismaailmallinen esoteria käsittää kaiken hengen ilmennyksenä: henki vaikuttaa kaikessa ja on kaiken takana aina hienojakoisimmilta tasoilta karkean aineen ja fyysisen ruumiin tasoille saakka. Pohjoismainen käsitys ihmisestä sieluineen jakautuu yhdeksän maailman mallin mukaan yhdeksään eri sielun osaan.

Ensinnäkin ihminen mikrokosmoksena ja maailmankaikkeus makrokosmoksena voidaan jakaa neljään eri tasoon, jotka ovat tunnettuja myös länsimaisesta esoteriasta. Nämä tasot ovat nimeltään:

  1. Henkinen taso, muodoton henkinen maailma. Ylijumala Ódhinnin taso ja hänen ihmiselle lahjoittamien ominaisuuksien taso. Elämähenkäys ja henkinen olemassaolo. Vastaa teosofista atmaa.
  1. Mentaalinen taso, muodottoman älyn ja ymmärryksen maailma. Höner -jumalan lahjoittama ymmärrys ja liikehdintä. Vastaa teosofista manasta.
  1. Astraalinen taso: aistien ja tunteiden maailma. Lodur -jumalan lahjoittamat tunteet ja aistimukset. Vastaa teosofista buddhia. Tässä viittaamme sanalla ”astraalinen” sekä alempaan että ylempään astraalitasoon, joista ensimmäinen on suuren harhan taso ja jälkimmäinen on sanan etymologiaa tarkasti seuraten sidereaalinen, ”tähtien takana oleva todellisuus”.
  1. Fyysinen taso: Ask ja Embla, ”puunkarahkoista” peräisin olevat alkuihmiset. Alunperin Ódhinnin, Hönerin ja Lodurin löytämät fyysisestä aineesta rakentuneet alkuihmiset l. evoluution kierrossa kehittyneet fyysiset eläin-ihmiset, joille kolme suurta jumaluutta lahjoittivat omat korkeammat hengenkykynsä ja aistimukset. Nämä kolme suurta jumaluutta vastaavat teosofisia prinsiippejä atma-buddhi-manas, mikä on siis korkea henkinen kolminaisuus ja kolmeen eri osatekijään jakautunut jumalallinen monadi ihmisessä.

Tarkemmin eri sielun tasot kuvaten aloitamme ensimmäisestä ja etenemme siitä loogisesti eteenpäin.

Lik: Ensimmäisenä on Lik, joka vastaa ihmisen fyysistä ruumista ja aineellista mikrokosmosta. Vertautuu Askiin ja Emblaan. Vastaa myös luurankoa. Ruotsin kielessä sana Lik merkitsee kuollutta ruumista, kehoa ilman muita sitä elävöittäviä osatekijöitä.

Önd: Toisena on vuorossa Önd, joka merkitsee elämän prinsiippiä. Vastaa indo-arjalaisen metafysiikan prânaa, kaiken olemassaolon läpäisevää elonhenkäystä. Kaikessa ilmenevässä on sisimmässään Önd. Öndillä on kolme eri suuntaa; on olemassa taivaallinen Önd, joka suuntaa hengen tasoilta kohti keskistä maailmaa; on olemassa horisontaalinen Önd, joka suuntaa kohti luontoa ja aineellis-ajallista elämää; sekä on olemassa alaspäin suuntaava Önd, joka kulkee alisesta maailmasta kohti keskistä maailmaa. Luonnossa voi esiintyä (pyhiä) paikkoja, joissa on enemmän Önd:iä kuin muissa paikoissa. Önd on liitoksissa Asgårdiin.

Hugr: Hugr tarkoittaa sielun ajattelukykyä ja tietoisuutta ylipäätään. Hugr on toinen osa kaksikosta hugr-minni, mitkä merkitsevät ajattelua ja muistia. Nämä ilmenevät Odinin hahmossa hänen kahtena korppina, Huginina ja Muninina. Hugr tarkoittaa analyyttista älyä ja se edustaa aivojen vasenta puoliskoa. Hugr voi Odinin korppien lailla tehdä pitkiä matkoja ja vaelluksia sinne tänne, aivan kuten mielelle ja älylle on ominaista. Hugr lentelee vaivatta, se edustaa järjen kirkkautta ja se kuuluu yhdeksästä maailmasta Ljusalfheimiin, valon haltioiden maailmaan.

Minni: Minni on yksi sielun tärkeimmistä osatekijöistä. Minni tarkoittaa muistia, mutta huomattavasti laajemassa mielessä kuin mitä muistilla yleensä ottaen tarkoitetaan. Minni merkitsee kykyä vaeltaa tekojen ja tapahtumien maailmassa taaksepäin menneisyyteen ja muinaisiin aikoihin. Tätä maagista muistia symboloi pohjolan mytologiassa Mimirin kaivo, mikä vastaa akaashisia aikakirjoja ja psykologisesti tulkittuna kollektiivista piilotajuntaa. Odin itse uhraa vihkimysmatkallaan toisen silmistään Mimirin lähteeseen saadakseen muinaisen viisauden haltuunsa. Tämä viisaus on jättiläisten omaisuutta, ja sen vuoksi Mimirin kaivo kuuluukin Jötunheimin alaisuuteen. Mimer personifioi Minniä mikä kuuluu Jötunheimiin. Minni on se assosioiva ajattelukyky, mikä edustaa oikean aivopuoliskon toimintoja. Hugin ja hugr lentävät kohti tulevaisuutta, siinä missä Minni ja Munin lentävät kohti menneisyyttä. Tieto menneisyydestä on edellytys viisaudelle nyt ja tulevaisuudessa, ja se onkin eräällä tapaa tärkeämpää tietoa kuin mitä on tieto tulevaisuudesta.

Fylgja: Fylgja on ihmisen suojelushenki ja opas. Fylgja ilmenee monessa muodossa: eläimenä, vastakkaisen sukupuolen edustajana (anima) sekä täysin abstraktina energiamuotona. Fylgjaa voidaan kutsua mm. ihmisen astraaliseksi oppaaksi ja voimaeläimeksi, ja kunkin ihmisen fylgja näkyy yleensä tämän ulkoisessa olemuksessa. Jokaisella ihmisellä on vähintään yksi fylgja, maagikolla niitä voi olla monia, ja tämä liittyykin siihen tosiasiaan, että maagikko on puhdistanut itsessään näitä eläinkuntaan kuuluvia voimia enemmän ja pidemmälle kuin tavallinen ihminen. Fylgjaa voidaan pitää jungilaisena animana ja animuksena, eli vastakkaista sukupuolta edustavana sisäisenä komplementtina ihmisen ulkoiselle sukupuolelle. Yksilöille, perheillä, yhteisöillä ja koko ihmiskunnalla on olemassa omat fylgjansa, ja jossain määrin fylgjaa voidaankin verrata nk. genius lociin, mikä on muinainen roomalainen konsepti kunkin paikan ominaishengestä.

Hamr: Hamr määrittelee sen millaisena ilmennymme ulkomaailmalle. Sitä voidaan pitää ihmisen eteerisenä ruumiina, toisin sanoen fyysisen ruumiimme eteerisenä, hienojakoisena kaksoispuoliskona. Hamr on nk. energiaruumis (linga sharira). Hamr -sana tarkoittaa ”hahmoa” tai ”vaatetusta”, molempien termien liittäessä sen olennaisesti yllämainittuun eetteriruumiiseen; muistakaamme kristillisen maailman ”vaatteensa pesseet”, mikä merkitsee esoteerista, eettistä ja energeettistä puhdistamista. Hamr on muodon antava prinsiippi, joka on liitoksissa yhdeksästä maailmasta lähimmin Svartalfheimiin. Svartalfheimissa asuvat mytologian mukaan kääpiöt, jotka symboloivat muokkaavia ja muodostavia voimia. Pitkälle edenneet maagikot kykenevät muokkaamaan ja muuttamaan Hamriaan tahtonsa mukaan, ja tämän prinsiipin avulla maagikot kykenevät myös jättämään transsitilassa ruumiinsa ja matkustamaan psyyken maailmoissa tahtonsa mukaisesti, ottaen esimerkiksi oman fylgjansa muodon. Tämä on kuitenkin varsin vaativa ja vaarallinen prosessi, jo senkin vuoksi, että mikäli hamr vahingoittuu, sama vahinko sattuu tällöin myös maagikolle itselleen. Muinaispohjoismaisissa myyteissä on paljon tarinoita siitä, kuinka eri jumalat muuttavat muotoaan ja matkustavat mm. lintujen muodossa eri tehtävissään. Odinin, Loken ja Freyan sanotaan olevan tässä taiteenlajissa kaikista kehittyneimmät.

Vard: Vard on ihmisen kaksois-sielu. Joillakin ihmisillä on kyky lähettää elämänsä aikana oma Vardinsa matkoille toisiin maailmoihin. Kaikilla ihmisillä Vard eroaa ihmisestä fyysisen kuoleman hetkellä. Vard onkin sama asia kuin haamu tai kummitus, eli ihmisen elementaarinen kaksoiskuva. Vard kuuluu Helheimin maailmaan.

Od: Termi Od tarkoittaa yhtä kuin ”ekstaasi” tai ”ekstaattisesti raivoava”, ja myös Odin on saanut nimensä tämän periaatteen mukaan. Odinilla on alter-ego nimeltään Od, joka on Freyja -jumalattaren rakastaja. Od merkitsee jumalallisen inspiraation voimaa, ekstaasia, joka saa mielen ylittämään normaalit rajansa ja saavuttamaan taivaallisen inspiraation tilan itsensä ylä- ja ulkopuolella. Jumalallinen nektari, mikä saa aikaan jumalallisen ekstaasin, on nimeltään Odrörir, ja se on myös tämän nektarin sisältävän maljan nimitys. Odrörir on siis yhtä kuin Graalin Malja, ja onkin selvää, että graalin maljan konsepti on huomattavasti keskiaikaista kristillistä myyttiä vanhempaa perua. Julius Evolan mukaan graalin malja on alunperin hyperborealainen konsepti ja se koskee vihkimysmysteeriä, vihkimystä jumalallisiin mysteerioihin. Odrörir on jokaisen taiteilijalle, runonlaulajalle ja maagikolle ominainen hengellisen päihtymyksen tila. Od merkitsee siis laajentunutta tietoisuutta ja eritoten tietoisuutta jumalallisista asioista sekä kaiken yhteensitoutuvuudesta. Od on se voima, mikä mahdollistaa matkustamisen maailmojen välillä. Od:ia voidaan pitää sinä voimana, mikä liittää yhteen yllämainitut tekijät ihmisen ja maailmojen välillä.

Hamingja: Hamingja on ihmisen käytössä olevien voimien ja havahtumisen sekä tietoisuuden määrän yhteissumma. Sana itsessään tarkoittaa ”onnellisuutta” tai ”hyvää tuuria”, ja sen onkin liitoksissa niin Fylgjaan kuin Hamriinkin. Sana on johdettu sanoista ”han-genja”, mikä merkitsee yhtä kuin henkilöä, joka voi muuttaa muotoaan. Hamingja on eräällä tavoin yliluonnollinen voima, minkä voimakkaat, itsensä suoristaneet ihmiset voivat saavuttaa ja saada itsensä käyttöön. Hamingjan avulla maagikko voi muuttaa Hamriaan ja olla hyvässä yhteydessä Fylgjaansa. Hamingja tekee ihmisestä voitokkaan ja vastustuskykyisen. Hamingja on voimissaan silloin, kun ihmisen sielun muut aspektit ovat hereillä, tietoisina ja tasapainossa. Hamingja merkitsee siis yhteenliittynyttä tietoa ja voimaa. Se voidaan nähdä yleismaailmallisena maagisena voimana, mikä ympäröi ja voimaannuttaa henkilön muita osapuolia ja sielunvoimia.

Näiden yhdeksän tekijän lisäksi on olemassa vielä joitakin muita tekijöitä, jotka liittyvät ihmisen sieluun. Näistä tärkein on Ek, joka tarkoittaa ihmisen minuutta. Useimmilla ihmisillä, jotka eivät ole seuranneet mitään henkisen kehityksen polkua tietoisesti, on Ek ja minuuden tuntu olennaisesti liitoksissa fyysiseen kehoon. Vihkimyksen myötä Ek laajentuu kattamaan kaikki sielun eri osapuolet pelkästään fyysisen minuuden sijaan, ja maagikon Ek tulee yleensä yhdeksi tämän Hamingjan kanssa.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

Pidä blogia WordPress.comissa.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: